Trường Thực Hành Tiểu Học, Trần Thành Ngọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 Phan Đăng Lưu, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3876 419
Trang web
Vị trí chính xác 208.045.163, 10.662.437.539.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu học Phù Đổng - cơ sở 2, Hải Châu 1