Trường THPT Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Đường Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 188
Trang web thpt-vungtau.edu.vn
Vị trí chính xác 103.515.949, 10.709.548.459.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Phường 2