Trường THPT Tân Hưng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 01 đường Gò Gòn, TT. Tân Hưng, Tân Hưng, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3861 257
Trang web thpttanhung.longan.edu.vn
Vị trí chính xác 108.327.419, 10.566.318


Địa chỉ Trường THPT Tân Hưng ở đâu?

01 đường Gò Gòn, TT. Tân Hưng, Tân Hưng, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Tân Hưng như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00], Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Hoa Ngữ Bà Rịa Vũng Tàu