Trường THPT Tân Hưng, Tân Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F574+XWJ, Tân Tây, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 169 67 79
Trang web
Vị trí chính xác 114.649.574, 106.157.276


Địa chỉ Trường THPT Tân Hưng ở đâu?

F574+XWJ, Tân Tây, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Tân Hưng như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:30], Thứ Ba:[06:00-17:30], Thứ Tư:[06:00-17:30], Thứ Năm:[06:00-17:30], Thứ Sáu:[06:00-17:30]

Mạng xã hội của Trường THPT Tân Hưng là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/doantruongtanhung/&prev=search&pto=aue
instagram: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.instagram.com/explore/locations/1304745916235434/truong-thpt-tan-hung-tan-chau-tay-ninh&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THPT Lê Hồng Phong, Hạ Lý