Trường THPT Phú Bài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CM9C+FVH, Tân Trào, Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 097 124 56 00
Trang web thpt-pbai.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 16.418.683.299.999.900, 1.076.722.223


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS Suối Dây, H722+JH3