Trường THPT Lê Quý Đôn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ G9PX+HH6, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3521 843
Trang web thptlequydon.edu.vn
Vị trí chính xác 105.364.018, 1.063.988.888


Địa chỉ Trường THPT Lê Quý Đôn ở đâu?

G9PX+HH6, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Lê Quý Đôn như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30], Thứ Bảy:[07:00-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Địa chỉ email của Trường THPT Lê Quý Đôn là gì?

bichhanhttra@gmail.com, thptlequydon@binhphuoc.edu.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường tư thục THCS, THPT Duy Tân, Phường 15