Trường THPT Hùng Thắng, Hùng Thắng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ MMC4+WWP, ĐT212, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3882 182
Trang web thpt-hungthang-haiphong.edu.vn
Vị trí chính xác 20.672.348, 1.066.573.234


Địa chỉ Trường THPT Hùng Thắng ở đâu?

MMC4+WWP, ĐT212, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Hùng Thắng như thế nào?

Chủ Nhật:[06:15-12:00], Thứ Hai:[06:15-12:00], Thứ Ba:[06:15-12:00], Thứ Tư:[06:15-12:00], Thứ Năm:[06:15-12:00], Thứ Sáu:[06:15-12:00], Thứ Bảy:[06:15-12:00]

Trường THPT Hùng Thắng có website không?

thpt-hungthang-haiphong.edu.vn

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Hàn Thuyên, Phường 10