Trường THPT Hòa Vang, Khuê Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 101 Ông Ích Đ., Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3846 169
Trang web
Vị trí chính xác 160.197.021, 1.082.036.473


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THPT Ngô Sĩ Liên