Trường THCS Tân Thành, Tân Hội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P74H+W88, Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3789 222
Trang web
Vị trí chính xác 117.072.881, 1.082.783.199


Địa chỉ Trường THCS Tân Thành ở đâu?

P74H+W88, Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Tân Thành như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Phước Ninh, Phước Ninh