Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Tây Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thạnh Tân, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3839 124
Trang web business.site
Vị trí chính xác 11.419.653.499.999.900, 1.061.176.526


Giờ làm việc của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Mạng xã hội của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/108944660491761/posts/263717591681133/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS Ngô Quyền, Bầu Hàm 2