Trường THCS Nguyễn Thị Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ C54W+GFX, THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH, Bà Rịa Vũng Tàu, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 639 35 72
Trang web
Vị trí chính xác 104.063.734, 1.071.962.485


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Hòa Đông, Hoà Hiệp