Trường THCS Nguyễn Du

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F5QP+WMV, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3826 178
Trang web thcs-nguyendu-baria.edu.vn
Vị trí chính xác 104.898.543, 1.071.866.721


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Dong Nai