Trường THCS Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường số 2, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2213 2307
Trang web thcshoangquocviet.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.714.772.799.999.900, 1.067.330.099


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, Phú Bình