TRƯỜNG MẦM NON VIỆT ANH MONTESSORI, Khu phố 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4JQ5+72X, Khu phố 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 678 10 03
Trang web
Vị trí chính xác 111.382.402, 1.066.076.227


Địa chỉ TRƯỜNG MẦM NON VIỆT ANH MONTESSORI ở đâu?

4JQ5+72X, Khu phố 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của TRƯỜNG MẦM NON VIỆT ANH MONTESSORI như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-17:00], Thứ Tư:[06:30-17:00], Thứ Năm:[06:30-17:00], Thứ Sáu:[06:30-17:00], Thứ Bảy:[06:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoa Huong Duong Nursery School, Khánh Bình