Trường mầm non Trẻ Thơ, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10/5 Xuân Diệu, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 1383
Trang web tretho.edu.vn
Vị trí chính xác 107.963.296, 1.066.553.969


Địa chỉ Trường mầm non Trẻ Thơ ở đâu?

10/5 Xuân Diệu, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường mầm non Trẻ Thơ như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-18:30], Thứ Sáu:[06:30-18:30], Thứ Bảy:[06:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-18:30], Thứ Ba:[06:30-18:30], Thứ Tư:[06:30-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Mầm Non Hiển Linh, Phường 9