Trường Mầm non Phú Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PP2J+GHP, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 7058
Trang web mnphumy.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.701.327.299.999.900, 1.067.314.521


Địa chỉ Trường Mầm non Phú Mỹ ở đâu?

PP2J+GHP, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm non Phú Mỹ như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Tư Thục Hải Đăng, Hoà Khánh Nam