Trường Mầm Non Hương Sơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FHV8+F4H, Tản Đà, Hương Sơ, Thành phố Huế, Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3514 556
Trang web tphue.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 164.936.951, 1.075.653.439


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Hermann Gmeiner, Phường 9