Trường mầm non Hoa Sữa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J69Q+C29, Bình Đức, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3881 141
Trang web
Vị trí chính xác 106.185.482, 1.072.376.185


Địa chỉ Trường mầm non Hoa Sữa ở đâu?

J69Q+C29, Bình Đức, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường mầm non Hoa Sữa như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường mầm non Thiên Hương, Phường 1