Trường Đại học Nông Lâm Huế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 102 Phùng Hưng, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3522 535
Trang web huaf.edu.vn
Vị trí chính xác 164.774.955, 10.757.287.149.999.900


Xem thêm:  Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hưng Yên, P. An Tảo