Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phân hiệu Quảng Nam, Điện Ngọc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 6263 232
Trang web truongnoivu-csmt.edu.vn
Vị trí chính xác 15.945.538.399.999.900, 1.082.554.431


Xem thêm:  Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng - iMaster, Hải Châu 1