Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 7305 456
Trang web bvu.edu.vn
Vị trí chính xác 103.485.815, 1.070.821.903


Địa chỉ Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ở đâu?

80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30]

Địa chỉ email của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là gì?

dhbrvt@bvu.edu.vn, dambaochatluong@bvu.edu.vn, thanhtra@bvu.edu.vn, library@bvu.edu

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Đại học Khoa học Huế