Trường Đại học Tài chính – Kế toán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 290 Phạm Văn Đồng, Tây Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 6296 868
Trang web hfa.tckt.edu.vn
Vị trí chính xác 16.491.768, 1.076.026.835


Địa chỉ Trường Đại học Tài chính - Kế toán ở đâu?

290 Phạm Văn Đồng, Tây Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Tài chính - Kế toán như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khoa Vật lý & Kỹ thuật hạt nhân, Phường 8