Trường Cấp 2 Vinh Phú, Vinh Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CQ7G+R95, TL10D, Vinh Phú, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3898 546
Trang web
Vị trí chính xác 164.145.233, 1.077.759.981


Địa chỉ Trường Cấp 2 Vinh Phú ở đâu?

CQ7G+R95, TL10D, Vinh Phú, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cấp 2 Vinh Phú như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa