Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic (CS1)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 391A Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3526 8799
Trang web caodang.fpt.edu.vn
Vị trí chính xác 107.907.672, 1.066.818.383


Địa chỉ Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic (CS1) ở đâu?

391A Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic (CS1) như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Dịch Vọng Hậu