Trung tâm Y tế Vietsovpetro

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 02 Pasteur, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 917 272
Trang web 0254 3822 855
Vị trí chính xác P, Bệnh viện


Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng- Vĩnh Bảo