Trung tâm y tế TP Thủ Đức _ KV3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đường Nguyễn Văn Lịch, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6283 9979
Trang web trungtamytethuduc.vn
Vị trí chính xác 108.541.399, 10.675.401.989.999.900


Địa chỉ Trung tâm y tế TP Thủ Đức _ KV3 ở đâu?

2 Đường Nguyễn Văn Lịch, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế TP Thủ Đức _ KV3 như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[07:30-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế TP Thủ Đức _ KV3, Linh Chiểu