Trung tâm Y tế Thành Phố Long Khánh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Điện thoại: +84, 251, 3877, 3 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3870 910
Trang web
Vị trí chính xác 10.928.272, 1.072.432.972


Địa chỉ Trung tâm Y tế Thành Phố Long Khánh ở đâu?

Điện thoại: +84, 251, 3877, 3 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Thành Phố Long Khánh như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế TP. Biên Hòa