Trung Tâm Y Tế quận Thanh Xuân, Hạ Đình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 23 Ng. 282 Đ. Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3858 7155
Trang web
Vị trí chính xác 20.990.836.899.999.900, 1.058.123.624


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế quận Thanh Xuân ở đâu?

23 Ng. 282 Đ. Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế quận Thanh Xuân như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm y tế xã Tân An, Tân An