Trung Tâm Y Tế Huyện Định Quán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6945+3JW, Ba Tháng Hai, Khu phố Hiệp tâm 1, Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3852 266
Trang web
Vị trí chính xác 11.205.227.299.999.900, 1.073.590.744


Xem thêm:  Trạm y tế xã Phú Hòa Đông, 23 Đ. Tỉnh Lộ 15