Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 3780
Trang web thethaoquan1.org.vn
Vị trí chính xác 10.7751, 1.066.953.451


Xem thêm:  CLB Taekwondo Đoàn Kết, An Hải Tây