Trung tâm Sự kiện White Palace

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 108 Đ. Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 088850
Trang web whitepalace.com.vn
Vị trí chính xác 108.257.709, 1.067.166.101


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Sông Hương Huế