Trung tâm sát hạch lái xe Sở giao thông vận tải TPHCM

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 720 QL1A, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 280 80 01
Trang web hocbanglaixe.com.vn
Vị trí chính xác 108.615.955, 10.667.926.759.999.900


Địa chỉ Trung tâm sát hạch lái xe Sở giao thông vận tải TPHCM ở đâu?

720 QL1A, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm sát hạch lái xe Sở giao thông vận tải TPHCM như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước