Trung Tâm Quản Lý Và Khai Thác Công Trình Công Cộng Huyện Đạ Huoai, Tổ Dân Phố 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9GMQ+HFF, Tổ Dân Phố 7, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3874 427
Trang web
Vị trí chính xác 11.383.932, 10.753.868.089.999.900


Xem thêm:  Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế