Trung tâm phân phối pha màu sơn nước – sơn mykolor, sơn spec, sơn expo…. Thành Vạn Phát, Bình Trị Đông A

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 439/16 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3767 3128
Trang web sonnuocgiasi.vn
Vị trí chính xác 107.756.385, 1.066.036.463


Địa chỉ Trung tâm phân phối pha màu sơn nước - sơn mykolor, sơn spec, sơn expo.... Thành Vạn Phát ở đâu?

439/16 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm phân phối pha màu sơn nước - sơn mykolor, sơn spec, sơn expo.... Thành Vạn Phát như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tòa nhà VCCI, Đằng Giang