Trung Tâm Ngoại Ngữ Dynamic, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 49 Hai Bà Trưng, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3745 045
Trang web
Vị trí chính xác 115.424.727, 1.078.123.258


Địa chỉ Trung Tâm Ngoại Ngữ Dynamic ở đâu?

49 Hai Bà Trưng, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Ngoại Ngữ Dynamic như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30], Thứ Bảy:[07:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Học Thực hành kế toán Thanh An, Hoà An