Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Đường Huỳnh Văn Tạo, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3835 859
Trang web
Vị trí chính xác 105.290.391, 10.641.817.359.999.900


Địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An ở đâu?

29 Đường Huỳnh Văn Tạo, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm tiêm chủng BenKin - BKVC, Hoà Liên