Trung Tâm Khuyến Công Và Tư Vấn Phát Triển Công Nghiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 8, Trần Hưng Đạo, Phường 1, tp. Vũng Tàu,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 098 771 91 66
Trang web baria-vungtau.gov.vn
Vị trí chính xác 10.343.281, 10.707.753


Địa chỉ Trung Tâm Khuyến Công Và Tư Vấn Phát Triển Công Nghiệp ở đâu?

Số 8, Trần Hưng Đạo, Phường 1, tp. Vũng Tàu,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Khuyến Công Và Tư Vấn Phát Triển Công Nghiệp như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00]

Địa chỉ email của Trung Tâm Khuyến Công Và Tư Vấn Phát Triển Công Nghiệp là gì?

abc@def.baria-vungtau.gov.vn, cchc@baria-vungtau.gov.vn, tinhuy@baria-vungtau.gov.vn, bandv@baria-vungtau.gov.vn

Hình ảnh