Trung Tâm Hội Nghị Yến Tiệc Đại Hỷ Palace

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 156 Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 309 77 88
Trang web daihy.com
Vị trí chính xác 107.395.602, 10.662.431.819.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Hội Nghị Yến Tiệc Đại Hỷ Palace ở đâu?

156 Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Hội Nghị Yến Tiệc Đại Hỷ Palace như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chụp Ảnh Cưới Đẹp Tại Đà Nẵng-Thạch Anh Studio, Khuê Trung