Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hải Phương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 695 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 2222 222
Trang web
Vị trí chính xác 10.400.293.999.999.900, 107.117.671


Địa chỉ Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hải Phương ở đâu?

695 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hải Phương như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Em Càkê Quán, Hoà Nhơn