Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới Diamond Place

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15A Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7109 8710
Trang web
Vị trí chính xác 108.008.352, 1.066.752.473


Địa chỉ Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Diamond Place ở đâu?

15A Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Diamond Place như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà Hấp Hèm 9999, VJ22+R72, Nguyễn Thị Sóc