Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 179 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3727 877
Trang web
Vị trí chính xác 104.877.301, 10.718.127.439.999.900


Địa chỉ Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở đâu?

179 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Tư Pháp Huyện Tân Hưng