Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Tt- Huế Cơ sở 1, Vĩnh Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 54 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3822 530
Trang web gdtx.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 16.462.684, 10.759.011.299.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Hàn Ngữ TIN Shalom, Nghĩa Xã