Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Đại học Huế, TT. Phú Bài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1175 Nguyễn Tất Thành, TT. Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3861 779
Trang web
Vị trí chính xác 164.159.954, 107.676.429


Xem thêm:  Anh Ngữ Ms Hoa Liên Chiểu, Hoà Minh