Trung tâm giải trí Helio Center, Hoà Cường Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3630 666
Trang web helio.vn
Vị trí chính xác 160.370.706, 1.082.246.866


Xem thêm:  Khu Vui Chơi Trẻ Em BaBy World Đinh Văn - Lâm Hà, Đình Văn