Trung tâm điều hành khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3761 656
Trang web kcnhaison.com
Vị trí chính xác 108.031.081, 10.648.214.829.999.900


Địa chỉ Trung tâm điều hành khu công nghiệp Hải Sơn ở đâu?

ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm điều hành khu công nghiệp Hải Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu công nghiệp Phúc Long