Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Tiền Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 152 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 84119, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3873 349
Trang web vantaiototiengiang.vn
Vị trí chính xác 103.607.863, 1.063.526.895


Địa chỉ Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Tiền Giang ở đâu?

152 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 84119, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Tiền Giang như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sân Thi Bằng Lái Xe - 101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung