Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bá Thiên, P. Blao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 64 Hẻm 24 Đường 1 Tháng 5, P. Blao, Bảo Lộc, Lâm Đồng 66458, Việt Nam
Số điện thoại 097 670 27 02
Trang web
Vị trí chính xác 115.335.776, 1.078.036.005


Địa chỉ Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bá Thiên ở đâu?

64 Hẻm 24 Đường 1 Tháng 5, P. Blao, Bảo Lộc, Lâm Đồng 66458, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bá Thiên như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điểm hỗ trợ học viên - Trung tâm đào tạo lái xe Tiến Thành, Phường 14