Trung Tâm Dạ y Học Nối Mi Hani Lash & Brow

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 161 Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 905 10 95
Trang web noimihani.com
Vị trí chính xác 10.797.934.099.999.900, 1.066.877.765


Địa chỉ Trung Tâm Dạ y Học Nối Mi Hani Lash & Brow ở đâu?

161 Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Dạ y Học Nối Mi Hani Lash & Brow như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  YURI BEAUTY