Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Viettel Đà Nẵng, Hoà Cường Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 275 Trịnh Công Sơn, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 50218, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6510 408
Trang web viettel.vn
Vị trí chính xác 16.032.914.599.999.900, 1.082.207.518


Địa chỉ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Viettel Đà Nẵng ở đâu?

275 Trịnh Công Sơn, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 50218, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Viettel Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quỹ Tín Dụng Phước Hòa, Phước Hoà