Trung Tâm Bảo Hành Lenovo, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 45 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71008, Việt Nam
Số điện thoại 028 3526 8885
Trang web
Vị trí chính xác 107.922.695, 106.694.614


Địa chỉ Trung Tâm Bảo Hành Lenovo ở đâu?

45 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71008, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Bảo Hành Lenovo như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sửa Máy Bơm Nước tại Đà Nẵng, Thanh Khê Đông